Y CYNNIG RHAGWEITHIOL | THE ACTIVE OFFER

Yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mae gan defnyddwyr yr iaith Gymraeg yng Nghymru hawl i cyfathrebu yn y Gymraeg heb orfod gofyn amdano. Bydd hynny wyneb i wyneb, yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu ar-lein. Ar hyn o bryd  mae rhaid i wasanaethau cyrff sefydliadau megis cynghorau lleol, Llywodraeth Cymru, cyhoeddus cenedlaethol, [...]

2018-12-07T22:45:08+01:00Gorffennaf 19, 2017|