Receptionist / Administrator – Early Years Wales | Gweinyddydd / Derbynnydd – Blynyddoedd Cynnar Cymru

  Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n chwilio ar hyn o bryd am Weinyddwr / Derbynnydd   (Cytundeb 2 flynedd)   Diben y swydd:  Darparu gwasanaeth ‘blaen y tŷ’ proffesiynol, cyfeillgar, effeithiol ac effeithlon yn y Brif Swyddfa a gwasanaeth cefnogi gweinyddol effeithlon a chywir i bob aelod o staff cenedlaethol a rhanbarthol. Swydd Ddisgrifiad   [...]

2019-07-01T13:45:38+01:00Mehefin 21, 2019|

Dechrau chwilio am weithwyr gofal sy’n darparu gofal rhagorol trwy gyfrwng y Gymraeg

Gwahoddir enwebiadau am wobr newydd i gydnabod a dathlu gweithwyr gofal sydd wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl trwy ddarparu gofal a chymorth yn Gymraeg. Mae’r wobr Gofalu trwy’r Gymraeg yn agored i unrhyw weithwyr gofal cyflogedig sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol neu flynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru, ac sy’n darparu [...]

2019-06-21T11:59:59+01:00Mehefin 21, 2019|

Blynyddoedd Cynnar Cymru’n derbyn Cyllid Iach a Bywiog

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wrth ei bodd yn cyhoeddi y bydd yn derbyn Cyllid Iach a Bywiog gan Chwaraeon Cymru i ddarparu’r rhaglen Blynyddoedd Cynnar Bywiog Cymru mewn partneriaeth â Gymnasteg Cymru Sefydliad ymbarél arbenigol yw Blynyddoedd Cynnar Cymru sydd wedi ymrwymo i ddatblygiad plant o 0 i 5 oed drwy gefnogi darparu i blant yng Nghymru [...]

2019-06-20T14:40:21+01:00Mehefin 20, 2019|

Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 1 – 14 Mehefin 2019

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o'r sector a’r hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf...   Cyllid Iach a Bywiog i Blynyddoedd Cynnar Cymru Rydyn ni wrth ein bodd yn cyhoeddi ein bod wedi derbyn Cyllid Iach a Bywiog gan Chwaraeon Cymru i ddarparu’r rhaglen Blynyddoedd Cynnar [...]

2019-06-20T12:14:17+01:00Mehefin 20, 2019|