Meet the team2019-04-09T16:04:59+01:00

Cwrdd â’r tîm

Cysylltwch â ni…

Rhyngom, mae gennym ni dros 244 o flynyddoedd o wasanaeth i Flynyddoedd Cynnar Cymru … yn amrywio o 26 mlynedd i ddim ond ychydig fisoedd! Does dim llawer nad ydyn ni’n ei wybod am y sector Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru. Mae ein staff, profiadol ac wedi’u hyfforddi’n rhagorol, yma i ddarparu cefnogaeth ac arweiniad i’n haelodau ac i unigolion sydd â diddordeb mewn, yn cael eu cyflogi yn, neu sy’n gwirfoddoli yn y sector gofal plant.

Beth bynnag yw eich ymholiad, rydyn ni yma i’ch helpu. Os ydych chi angen cyngor sy’n benodol i’ch rhanbarth neu i’ch aelodaeth neu eisiau siarad gyda’n tîm cyllid, mae rhestr o fanylion cyswllt aelodau’n tîm isod. Neu gallwch ffonio ein llinell gymorth genedlaethol: 029 2045 1242 neu e-bostio:
info@earlyyears.wales

Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.

Tîm yr Uwch Reolwyr

Jane Alexander

Prif Weithredwr

029 2045 1242

07818 404222

janea@earlyyears.wales

Julie Besley

Cymhorthydd Personol i’r Prif Weithredwr a Rheolwr Swyddfa

029 2045 1242

07583 171632

julieb@earlyyears.wales

Maggie Kelly

Rheolwr Datblygu Cenedlaethol

01745 530111

07969 615340

maggiek@earlyyears.wales

Moya Williams

Rheolwr Gogledd Cymru

01745 530111

07969 615385

moyaw@earlyyears.wales

Elaine Jones

Rheolwr Gorllewin Cymru

01792 781108

07557 439067

elainej@earlyyears.wales

Andrea Wright

Rheolwr De Cymru

029 2045 1242

07557 439064

andreaw@earlyyears.wales

Gweinyddwyr y Pencadlys

Lisa McMullen

Rheolwr Cyllid

02 2045 1242

lisam@earlyyears.wales

Dawn Naylor

Gweinyddwr Aelodaeth

029 2045 1242

dawnn@earlyyears.wales

membership@earlyyears.wales

Emily James

Derbynnydd / Gweinyddwr y Brif Swyddfa

029 2045 1242

emilyj@earlyyears.wales

info@earlyyears.wales

Cydlynwyr y Pencadlys

Kelcie Stacey

Cydlynydd Prosiect Blynyddoedd Cynnar

029 2045 1242

07983 468552

kelcies@earlyyears.wales

Charlotte Davies

Cydlynydd Cysylltiadau

029 2045 1242

charlotted@earlyyears.wales

Claire Thomas

Cydlynydd Cydraddoldeb i Bawb

029 2045 1242

07581 630974

clairet@earlyyears.wales

Matt Anthony

Cydlynydd Prosiect yr Iaith Gymraeg

029 2045 1242

07788 313845

matthewa@earlyyears.wales

Sarah Wiggin

Cydlynydd y Gymraeg / Hyfforddiant ac Ansawdd

029 2045 1242

07557 439060

sarahw@earlyyears.wales

Tîm Gogledd Cymru (Conwy, Gwynedd, Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam)

Michele Brookwell

Gweithiwr Datblygu – Ynys Môn

07790 410898

micheleb@earlyyears.wales

Elaine McCulloch

Gweithiwr Datblygu – Sir y Fflint

07875 568026

elainem@earlyyears.wales

Bernie Hitchins

Gweithiwr Datblygu – Sir y Fflint

07875 568037

bernieh@earlyyears.wales

Chrissie Hull

Gweithiwr Datblygu – Conwy a Gwynedd / Gweithiwr Cefnogi’r Gymraeg - Conwy

07393 404938

chrissieh@earlyyears.wales

Siobhan Chambers

Cydlynydd Cefnogi’r Gymraeg / Gweithiwr Cefnogi

07814 832652

siobhanc@earlyyears.wales

Jackie Dines

Cydlynydd Cefnogi Anghenion Ychwanegol – Wrecsam / Sir y Fflint

07875 568023

jackied@earlyyears.wales

Sue Jones

Swyddog Datblygu Llywodraethu

01745 530111

07974 294010

suej@earlyyears.wales

Tîm Gorllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr)

Claire Cockwell

Gweithiwr Datblygu – Sir Benfro / Ceredigion

07557 439059

clairec@earlyyears.wales

Christine Miller

Gweithiwr Datblygu – Sir Gaerfyrddin

07557 439058

chrism@earlyyears.wales

Donna Thomas

Cydlynydd Cefnogi / Gweithiwr Datblygu - Abertawe

01792 781108

07557 439065

donnat@earlyyears.wales

Tîm De Cymru (Caerdydd, Caerffili, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent, Casnewydd, Torfaen a Sir Fynwy)

Claire Bell

Gweithiwr Datblygu - Casnewydd

01633 271528

07875 568038

claireb@earlyyears.wales

Jane Williams

Cydlynydd Cefnogi Anghenion Ychwanegol - Casnewydd

01633 271528

07875 568036

janew@earlyyears.wales

Claire Emanuel

Swyddog Datblygu Llywodraethu

029 2045 1242

07983 468470

clairee@earlyyears.wales

Carolyn Key

Cydlynydd Cefnogi

029 2045 1242

07790 460354

carolynk@earlyyears.wales

Karen Coe

Gweithiwr Cefnogi’r Gymraeg

029 2045 1242

07966 807413

karencoe@earlyyears.wales

Yn yr adran hon

E-daflenni newyddion

Tanysgrifiwch i’n e-daflenni newyddion i gael y newyddion diweddaraf a chynigion arbennig yn eich mewnflwch.  Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw adeg.