Asesydd Llawrydd (Ngogledd Cymru) – Blynyddoedd Cynnar Cymru

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n chwilio ar hyn o bryd am aseswyr llawrydd Ansawdd i Bawb yng Ngogledd Cymru.

 

Diben y swydd:

Asesu darparwyr gofal plant ar eu safonau ansawdd uchel, gan eu galluogi i gyrraedd cynllun sicrwydd ansawdd Blynyddoedd Cynnar Cymru, Ansawdd i Bawb.

Gofynion y Swydd

 

Cyflog:

£120 Achrediad Cychwynnol

£72 Ail achrediad

Yn ogystal â Chostau Teithio @ 45c y filltir                   

 

Lleoliad:

Gweithio o gartref

 

Dyddiad cau:

1 Gorffennaf 2019

 

Sut i wneud cais:

E-bost: info@earlyyears.wales

Ffôn: 029 20451242

Gwefan: www.earlyyears.wales

 

Cais am Waith

Ffurflen Fonitro Recriwtio

Rhybudd i Ymgeiswyr ynghylch Preifatrwydd

2019-06-19T11:56:28+01:00Mehefin 14, 2019|