About charlotte davies

This author has not yet filled in any details.
So far charlotte davies has created 538 blog entries.

Men in the early years – why we need more of them and how we can recruit them

Latest figures show that in England and Wales only 3% of staff working in early years education are male; in Scotland it’s 4%. In more than three-quarters of early years settings, there is not a single male employee. This is not a phenomenon unique to the UK: it is global. The MITEY (Men In The Early [...]

2020-01-13T12:08:46+00:00Ionawr 13, 2020|

Cyd Hyrwyddwr Llawrydd – Blynyddoedd Cynnar Cymru, ledled Cymru

  Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn chwilio am Cyd Hyrwyddwr Llawrydd   Pwrpas y rôl: Darparu rhaglen wyneb i wyneb o weithgareddau llythrennedd corfforol yn seiliedig ar chwarae i oedolion a phlant ifanc 0 – 5 oed, yn cael eu dilyn gan gefnogaeth grŵp un i un i sicrhau fod grwpiau presennol yn gwreiddio’r [...]

2020-01-06T14:56:10+00:00Rhagfyr 19, 2019|

Hyrwyddwr Arweiniol Llawrydd – Blynyddoedd Cynnar Cymru, ledled Cymru

  Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn chwilio am Hyrwyddwr Arweiniol Llawrydd   Pwrpas y rôl:  Darparu rhaglen wyneb i wyneb o weithgareddau llythrennedd corfforol yn seiliedig ar chwarae i oedolion a phlant ifanc 0 – 5 oed, yn cael eu dilyn gan gefnogaeth grŵp un i un i sicrhau fod grwpiau presennol yn [...]

2020-01-06T14:54:36+00:00Rhagfyr 19, 2019|

Adolygiad Tlodi Plant Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru'n cynnal adolygiad o'r rhaglenni a'r gwasanaethau ar draws y Llywodraeth er mwyn sicrhau eu bod yn cael yr effaith fwyaf bosibl ar fywydau plant, pobl ifanc a theuluoedd sy'n byw mewn tlodi. Cynlluniwyd y rhan fwyaf o'r rhaglenni presennol i helpu teuluoedd sy'n byw mewn tlodi gyda chostau byw o [...]

2019-12-19T10:14:50+00:00Rhagfyr 19, 2019|

Swyddog Dysgu a Datblygu Proffesiynol – Blynyddoedd Cynnar Cymru, Caerdydd

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn chwilio ar hyn o bryd am Swyddog Dysgu a Datblygu Proffesiynol Rydyn ni’n chwilio am unigolyn brwdfrydig sy’n gallu ysbrydoli i ddatblygu ein rhaglen Datblygu Proffesiynol Parhaus i ddatblygu gweithlu blynyddoedd cynnar ac i gyfarfod ag anghenion rhieni plant 0 – 5 mlwydd oed.   Sefydliad ymbarél yw Blynyddoedd [...]

2020-01-06T14:52:53+00:00Rhagfyr 17, 2019|

Atgoffa i ffonio AGC i gael rhif adnabod personol ac actifadu cyfrif

Erbyn hyn fe ddyla eich bod wedi cael llythyr yn eich hysbysu bod AGC yn mynd ar-lein ar gyfer darparwyr gofal plant a chwarae, ac yn gofyn i chwi greu cyfrif ar-lein trwy ffonio AGC ar 0300 7900 126 a dewis opsiwn 4. Rydych angen creu cyfrif ar-lein ar gyfer cwblhau y SASS sydd [...]

2019-12-17T08:57:41+00:00Rhagfyr 17, 2019|

Blynyddoedd Cynnar Cymru’n cyhoeddi Prif Weithredwr newydd

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n falch o gyhoeddi penodi David Goodger fel ein Prif Weithredwr newydd.  Bydd David yn cymryd drosodd oddi wrth Jane Alexander pan fydd hi’n ymddeol ddiwedd mis Chwefror. Rydym ni i gyd yn edrych ymlaen at ei gefnogi yn ei swydd newydd.  Mae’n dod â chyfoeth o brofiad a sgiliau [...]

2019-12-13T11:58:09+00:00Rhagfyr 11, 2019|

SASS 2020 – CWLWM Support Sessions

The CWLWM Partnership organisations are providing SASS support to all providers between January 6th and February 4th 2020. A variety of sessions have been arranged to cater for all from evening drop in sessions to weekend workshops, as well as plenty of telephone and email support available during office hours. To see what's happening [...]

2019-12-12T10:03:42+00:00Rhagfyr 11, 2019|

5 Gwlad Blynyddoedd Cynnar Datganiad ar 30ain Pen-blwydd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant

Y 5 sefydliad sy’n cefnogi Blynyddoedd Cynnar yn y DU a’r Iwerddon yw: Plentyndod Cynnar Iwerddon Blynyddoedd Cynnar Cynghrair Blynyddoedd Cynnar Blynyddoedd Cynnar yr Alban Blynyddoedd Cynnar Cymru Rydym yn falch o ddathlu 30ain pen-blwydd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant (UNCRC) ar 20fed Tachwedd 2019 ac yn llongyfarch pawb sydd wedi ei [...]

2019-11-19T16:03:41+00:00Tachwedd 19, 2019|