About Emily James

This author has not yet filled in any details.
So far Emily James has created 81 blog entries.

Play Development Co-ordinator – Y Bont, Bridgend

Play Development Co-ordinator at Y Bont Family Funzone Project   To lead and support a project team to successfully implement and deliver a Big Lottery funded People and Places programme providing a center of excellence for disabled children and siblings aged 4-12 years. To deliver flexible, high quality play activities within a safe and [...]

2019-12-09T11:29:47+00:00Rhagfyr 9, 2019|

Gweithdrefnau Diogelu Cymru Newydd

Mae Gweithdrefnau Diogelu Cymru bellach yn fyw! Mae’r gweithdrefnau’n manylu ar y rolau a'r cyfrifoldebau hanfodol ar gyfer ymarferwyr i sicrhau eu bod yn diogelu plant ac oedolion sy’n dioddef, neu sy’n wynebu risg o ddioddef cam-drin, esgeulustod neu ffurfiau eraill ar niwed. Bydd Gweithdrefnau Diogelu Cymru yn llywio arferion diogelu ar gyfer pawb [...]

2019-11-19T10:10:31+00:00Tachwedd 19, 2019|

Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) | AGC Ar-lein

‼️ Gwybodaeth bwysig oddi wrth Arolygiaeth Gofal Cymru ‼️   Cadwch lygad barcud am eich llythyrau oddi wrth yr Arolygiaeth, ddarparwyr gofal plant a chwarae! Bydd y rhain yn cynnwys gwybodaeth bwysig ynghylch defnyddio'r Arolygiaeth Ar-lein (AGC Ar-lein) i gyflwyno eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth.   Bydd y Datganiad AR AGOR ar 6 Ionawr [...]

2019-12-12T11:53:45+00:00Tachwedd 11, 2019|

Adolygiad o’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoleiddiedig – Gorffennaf 2019 | Review of the National Minimum Standards for Regulated Childcare Report – July 2019

Adolygiad o'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoleiddiedig - Gorffennaf 2019 Rydw i'n amgáu dolen at ddogfen Adolygiad o'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoleiddiedig - Gorffennaf 2019 er gwybodaeth ichi. Byddwn yn rhoi gwybod ichi am y cynnydd a wneir ynghylch gweithredu'r argymhellion a byddwn yn gweithio'n agos gyda [...]

2019-07-17T09:11:53+00:00Gorffennaf 17, 2019|

£29m o arian yr UE ar gyfer chwalu rhwystrau i gael gwaith

£29m o arian yr UE ar gyfer chwalu rhwystrau i gael gwaith Mae'r rhaglenni Cymunedau am Waith (CfW) a Gofal Plant a Chyflogaeth i Rieni (PaCE) ill dwy yn derbyn nawdd Cronfa Gymdeithasol Ewrop ac yn cael eu darparu ar y cyd â'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), awdurdodau lleol a'r trydydd sector. [...]

2019-07-02T14:52:34+00:00Gorffennaf 2, 2019|