About Emily James

This author has not yet filled in any details.
So far Emily James has created 67 blog entries.

Pre-school Assistant – Rhos Methodist Playgroup, Rhos-On-Sea

Vacancy: Pre-school Assistant   Job description: Rhos Methodist Playgroup in Rhos-On-Sea is looking for a Part Time Pre-school Assistant with a minimum Level 2 CCLD qualification, preferably Level 3 CCLD, and minimum experience of one year within an early years setting. The successful candidate will be responsible for being an active team player within [...]

2019-09-09T09:06:45+01:00Medi 6, 2019|

Asesydd Llawrydd – Ngogledd Cymru | Blynyddoedd Cynnar Cymru

  Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n chwilio ar hyn o bryd am aseswyr llawrydd Ansawdd i Bawb yng Ngogledd Cymru.   Diben y swydd: Asesu darparwyr gofal plant ar eu safonau ansawdd uchel, gan eu galluogi i gyrraedd cynllun sicrwydd ansawdd Blynyddoedd Cynnar Cymru, Ansawdd i Bawb. Swydd Ddisgrifiad   Cyflog: £120 Achrediad Cychwynnol £72 [...]

2019-09-04T12:24:07+01:00Medi 4, 2019|

Policy Forum for Wales seminar – Cardiff (Thursday 3rd October 2019: 8:30am – 1:00pm)

Policy Forum for Wales Seminar - 'Implementing the new curriculum in Wales, measuring pupil progress and reforming 14-16 qualifications' This seminar will examine the key issues surrounding the design and implementation of the new school curriculum. Ahead of the introduction of a curriculum and assessment Bill during this Assembly term, the seminar will be [...]

2019-07-30T13:43:23+01:00Gorffennaf 30, 2019|

Adolygiad o’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoleiddiedig – Gorffennaf 2019 | Review of the National Minimum Standards for Regulated Childcare Report – July 2019

Adolygiad o'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoleiddiedig - Gorffennaf 2019 Rydw i'n amgáu dolen at ddogfen Adolygiad o'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoleiddiedig - Gorffennaf 2019 er gwybodaeth ichi. Byddwn yn rhoi gwybod ichi am y cynnydd a wneir ynghylch gweithredu'r argymhellion a byddwn yn gweithio'n agos gyda [...]

2019-07-17T09:11:53+01:00Gorffennaf 17, 2019|

Cynhadledd Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar – BookTrust Cymru

  Fe allwch chi nawr gofrestru ar gyfer Cynhadledd Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar BookTrust Cymru!   Dewch i glywed siaradwyr gwych, mynd i weithdai i’ch ysbrydoli a rhannu syniadau ymarferol am sut i ddefnyddio llyfrau, straeon a rhigymau gyda phlant a theuluoedd. Fe fydd y gynhadledd eleni’n canolbwyntio ar weledigaeth y BookTrust, sef:   ‘Pob plentyn [...]

2019-07-15T12:05:06+01:00Gorffennaf 15, 2019|

£29m o arian yr UE ar gyfer chwalu rhwystrau i gael gwaith

£29m o arian yr UE ar gyfer chwalu rhwystrau i gael gwaith Mae'r rhaglenni Cymunedau am Waith (CfW) a Gofal Plant a Chyflogaeth i Rieni (PaCE) ill dwy yn derbyn nawdd Cronfa Gymdeithasol Ewrop ac yn cael eu darparu ar y cyd â'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), awdurdodau lleol a'r trydydd sector. [...]

2019-07-02T14:52:34+01:00Gorffennaf 2, 2019|

Vacancies – Magik Incorporated, Powys

Magik Incorporated Incorporating School Lane Children’s Centre, Trehafren Children’s Centre, Ladywell Children’s Centre Treowen Children’s Centre and Magik Memories Community Events and Parent and Toddler Due to expansion, we are seeking to employ staff members to join our teams in April 2019. Various days/hours available. Applicants must be qualified to a minimum level 3 [...]

2019-03-18T11:42:54+01:00Mawrth 18, 2019|

Astudiaeth Genedlaethol ar Weithrediad y Cyfnod Sylfaen

Astudiaeth Genedlaethol ar Weithrediad y Cyfnod Sylfaen Anogir ysgolion a meithrinfeydd ledled Cymru i gymryd rhan yn Arolwg Cenedlaethol Ymarferwyr Arweiniol y Cyfnod Sylfaen sy’n cael ei gynnal gan Brifysgol Caerdydd gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Mae’r arolwg yn ffurfio rhan o ymchwiliad i weithrediad parhaus y Cyfnod Sylfaen ledled Cymru ac mae’n anelu at gael [...]

2019-03-13T09:31:27+01:00Mawrth 13, 2019|