About Final Word

This author has not yet filled in any details.
So far Final Word has created 23 blog entries.

Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 8 – 21 Chwefror 2020

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o'r sector a hefyd yr hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf…   Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru 2020 www.lifeoutthere.photography Mae enwebiadau ar gyfer ein hail Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru erbyn hyn AR AGOR! Bydd y seremoni wobrwyo eleni'n cael [...]

2020-02-24T15:33:59+00:00Chwefror 24, 2020|

Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 25 Ionawr – 7 Chwefror 2020

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o'r sector a hefyd yr hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf…   Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru 2020 Ydyn, maen nhw’n ôl... a hyd yn oed yn well eleni! Rydym yn falch o gyhoeddi fod enwebiadau ar gyfer Gwobrau Blynyddoedd Cynnar [...]

2020-02-12T17:30:41+00:00Chwefror 12, 2020|

Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 11 Ionawr – 24 Ionawr 2020

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o'r sector a hefyd yr hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf…   Hunanasesiad o Ddatganiad Gwasanaeth Arolygiaeth Gofal Cymru Mae bron yn bryd cyflwyno’r Hunanasesiad o Ddatganiad Gwasanaeth, ar 4 Chwefror 2020.... ydych chi wedi cyflwyno'ch un chi eto? Peidiwch [...]

2020-02-12T16:38:23+00:00Chwefror 12, 2020|

Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 14 Rhagfyr 2019 – 10 Ionawr 2020

Blwyddyn Newydd Dda i bob un ohonoch – a degawd newydd sbon dda hefyd! Mae gennym ni lawer o bethau cyffrous ar y gorwel ar gyfer 2020, felly cadwch lygad barcud am unrhyw brosiectau newydd a chyffrous y gallai’ch lleoliad chi fod yn rhan ohonyn nhw. Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o'r [...]

2020-01-15T13:19:36+00:00Ionawr 15, 2020|

Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 30ain Tachwedd – 13eg Rhagfyr 2019

Cymerwch olwg yma ar eich crynodeb o newyddion blynyddoedd cynnar yn 2019...   smalltalk - y Gaeaf 2019 Rydyn ni wedi cyffroi cymaint wrth weld y rhifyn diweddaraf yn glanio r ein desgiau'r wythnos hon.  Ydych chi wedi cael eich un chi eto? Yn cael ei gyhoeddi bob chwarter ers y gwanwyn 1986 a’i bostio’n [...]

2020-01-06T16:53:34+00:00Ionawr 6, 2020|

Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 16 – 29 Tachwedd 2019

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o'r sector a hefyd yr hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf…   Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan Cofiwch, mae’r Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan yn fyw yn swyddogol erbyn hyn ac ar gael i’w gweld drwy’r ap hwn yn unig. Mae’r weithdrefn [...]

2020-01-06T16:03:03+00:00Ionawr 6, 2020|

Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 1 – 15 Tachwedd 2019

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o'r sector a hefyd yr hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf…  Arolygiaeth Gofal Cymru Ar Lein a Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth Erbyn hyn, dylech fod wedi derbyn eich llythyr oddi wrth Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW) yn cynnwys gwybodaeth bwysig ar ddefnyddio Arolygiaeth Gofal Cymru [...]

2019-11-20T12:02:34+00:00Tachwedd 20, 2019|

Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 19 Hydref – 1 Tachwedd 2019

Hanner Tymor Hapus i bob un ohonoch chi! Mae’r nosweithiau’n ymestyn ac mae’r Hydref yn bendant wedi cyrraedd erbyn hyn. Felly, cwtswch lan a chymerwch olwg ar beth sydd wedi bod yn digwydd yn y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant dros yr wythnos neu ddwy ddiwethaf...   Digwyddiadau Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen Diolch [...]

2019-11-05T16:21:45+00:00Tachwedd 5, 2019|

Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 28 Medi – 18 Hydref 2019

Dyma ni o’r diwedd, aelodau, ac mae gennym ni gymaint i’w ddweud! Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o'r sector a hefyd yr hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf…   Cynnydd ar gyfer Llwyddiant Mae pobl sy’n gweithio rhwng 10 ac 16 awr yn y sector [...]

2019-10-24T13:45:06+00:00Hydref 24, 2019|

Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 7 – 27 Medi 2019

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o'r sector a hefyd yr hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf…   Seminar Agwedd newydd at Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar Diolch enfawr i bawb ohonoch chi a ddaeth i'n seminar ar 17 Medi ar “Ddod ag Agwedd Newydd at [...]

2019-10-01T10:01:50+00:00Hydref 1, 2019|