Beth ydych chi’n feddwl amdano … y Cynnig Gofal Plant?

Beth ydych chi’n feddwl amdano … y Cynnig Gofal Plant?

Pan ddewch yn aelod o Gymru Blynyddoedd Cynnar byddwch yn cael mynediad yn awtomatig at dîm o arbenigwyr Blynyddoedd Cynnar sy’n gallu dylanwadu ac arwain deddfwriaeth ar eich rhan.

Disgwylir i Gymru’r Blynyddoedd Cynnar, a’r sefydliadau gofal plant eraill, gwrdd â Llywodraeth Cymru maes o law i drafod cyfraddau a thaliadau cyllido’r Cynnig Gofal Plant ond ni allwn roi darlun cyflawn heb wybod beth yw eich barn.

Sbariwch ychydig funudau trwy rannu eich meddyliau trwy’r ddolen ganlynol

http://survey.constantcontact.com/…/a07egpql8kjk2ohkw…/start

Y dyddiad cau ar gyfer eich adborth yw:

DYDD GWENER 15fed TACHWEDD 2019 am 12 00

2019-11-08T16:53:27+00:00Tachwedd 8, 2019|