Nursery Manager – Y Bont, Bridgend

Y Bont (BRIDGEND & DISTRICT RESOURCE FOR CHILDREN WITH DISABILITIES)   Nursery Manager   Responsible to:      Chief Executive Officer (CEO)   Location:                  Based at Y Bont, nursery in Bridgend, will also work at Y Bont facilities across the County Borough and within the community, as the [...]

2019-07-09T15:25:17+01:00Gorffennaf 9, 2019|

Weinyddwr Rhan-amser | Blynyddoedd Cynnar Cymru

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n chwilio am: Weinyddwr Rhan-amser   Diben y swydd:  Darparu gwasanaeth ‘blaen y tŷ’ proffesiynol, cyfeillgar, effeithiol ac effeithlon yn y Brif Swyddfa a gwasanaeth cefnogi gweinyddol effeithlon a chywir i bob aelod o staff cenedlaethol a rhanbarthol. Swydd Ddisgrifiad   Oriau gwaith: 17.5 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn [...]

2019-07-05T11:27:32+01:00Gorffennaf 5, 2019|

Rheolwr Hyfforddi | Blynyddoedd Cynnar Cymru

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru ar hyn o bryd yn chwilio am: Reolwr Hyfforddi Mae’r swydd Rheolwr Hyfforddi’n un newydd a bydd deilydd y swydd yn cefnogi ail lansio’n hadran hyfforddi ac yn rheoli ei datblygiad fel gwasanaeth hanfodol, llwyddiannus i weithlu Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru. Swydd Ddisgrifiad   Diben y swydd: Cymryd perchnogaeth o [...]

2019-07-05T10:04:16+01:00Gorffennaf 5, 2019|

Rheolwr Gweithrediadau – Rhaglen Blynyddoedd Cynnar Bywiog Cymru | Blynyddoedd Cynnar Cymru

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru'n chwilio ar hyn o bryd am: Reolwr Gweithrediadau – Rhaglen Blynyddoedd Cynnar Bywiog Cymru (tymor penodol tan Fawrth 2022)   Diben y swydd: Sefydlu perchnogaeth ar reolaeth a darpariaeth Rhaglen Blynyddoedd Cynnar Bywiog Cymru Blynyddoedd Cynnar Cymru sy’n gael ei hariannu drwy Gronfa Iach a Bywiog Llywodraeth Cymru. Goruchwylio datblygiad [...]

2019-07-11T15:50:25+01:00Gorffennaf 1, 2019|

Receptionist / Administrator – Early Years Wales | Gweinyddydd / Derbynnydd – Blynyddoedd Cynnar Cymru

  Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n chwilio ar hyn o bryd am Weinyddwr / Derbynnydd   (Cytundeb 2 flynedd)   Diben y swydd:  Darparu gwasanaeth ‘blaen y tŷ’ proffesiynol, cyfeillgar, effeithiol ac effeithlon yn y Brif Swyddfa a gwasanaeth cefnogi gweinyddol effeithlon a chywir i bob aelod o staff cenedlaethol a rhanbarthol. Swydd Ddisgrifiad   [...]

2019-07-01T13:45:38+01:00Mehefin 21, 2019|

Asesydd Llawrydd (Ngogledd Cymru) – Blynyddoedd Cynnar Cymru

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n chwilio ar hyn o bryd am aseswyr llawrydd Ansawdd i Bawb yng Ngogledd Cymru.   Diben y swydd: Asesu darparwyr gofal plant ar eu safonau ansawdd uchel, gan eu galluogi i gyrraedd cynllun sicrwydd ansawdd Blynyddoedd Cynnar Cymru, Ansawdd i Bawb. Gofynion y Swydd   Cyflog: £120 Achrediad Cychwynnol £72 [...]

2019-06-19T11:56:28+01:00Mehefin 14, 2019|

Apprentice Opportunity – Meifod Minibeasts, Meifod, Powys

Apprentice Opportunity - Meifod Minibeasts Meifod Minibeasts have a fantastic opportunity for anyone beginning their career in childcare. They are looking for a part time childcare apprentice to join their team, in exchange for valuable experience in a childcare setting and mentoring to support you with your study if required. The successful [...]

2018-12-07T20:58:54+01:00Awst 2, 2018|