Childcare offer in Wales | Cynnig gofal plant yng Nghymru

Welsh Government have commissioned Alma Economics to undertake a review of the childcare sector in Wales. As part of this project, information is required from providers about capacity in the sector and costs of providing childcare services.

The information you provide will directly inform policy-making by the Welsh Government on the new Childcare Offer for 3 and 4-year-olds in Wales. Please make an effort to complete the questions accurately as your answers to the questionnaire represent one of the key pieces of information for this project.

The survey will be open until the 20th March for completion: https://www.surveymonkey.co.uk/r/CVYYHNG

If you have any questions about the survey, please email shruti.pandya@almaeconomics.com.

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Alma Economics i gynnal arolwg i’r sector gofal plant yng Nghymru.  Fel rhan o’r prosiect yma, mae angen gwybodaeth gan ddarparwyr ar gapasiti yn y sector a’r gost o ddarparu gwasanaethau gofal plant.Bydd yr

Bydd yr wybodaeth rydych yn ei ddarparu yn hysbysu yn uniongyrchol bolisi Llywodraeth Cymru ar y Cynnig Gofal Plant ar gyfer plant 3 a 4 oed yng Nghymru. Os gwelwch yn dda, wnewch chi wneud ymdrech i ymateb i’r holiadur mor gywir ag sy’n bosibl, oherwydd gall eich atebion i’r holiadur ddylanwadu ar ran allweddol o’r prosiect hwn.

Bydd yr arolwg ar agor tan yr 20fed Mawrth: https://www.surveymonkey.co.uk/r/CVYYHNG

Os oes ganddo’ch unrhyw gwestiynau am yr arolwg, cysylltwch os gwelwch yn dda â shruti.pandya@almaeconomics.com.

2017-03-01T10:54:16+01:00March 1st, 2017|