Cyflwyniad i Gymwysterau Gofal Plant Newydd – Gofal Cymdeithasol Cymru (Mehefin 26 – Gorffennaf 4)

Cyflwyniad i Gymwysterau Gofal Plant Newydd a’ch rôl wrth gefnogi’r rhain

Nod y digwyddiadau hanner diwrnod hyn yw:

  • Diweddaru rheolwyr ar gymwysterau, meysydd pwnc a lefelau Newydd
  • Diweddaru Rheolwyr ar y protocolau asesu Newydd
  • Rôl y rheolwyr mewn perthynas â’r broses asesu
  • Rhoi cyfle i Rwydweithio a rhannu arfer da

Dilynwch y dolenni isod i wneud archeb trwy Eventbrite:

Date Time Location Link
Mehefin 26 9.30am-12.00pm Canolfan Halliwell – Carmarthen Carmarthen – Bora
Mehefin 26 1.30pm-4.00pm Canolfan Halliwell – Carmarthen Carmarthen – Pnawn
Mehefin 26 5.30pm-8.00pm Canolfan Halliwell – Carmarthen Carmarthen – Nos
Mehefin 27 9.30am-12.00pm Coleg Caerdydd a’r Fro – Caerdydd Caerdydd – Bora
Mehefin 27 1.30pm-4.00pm Coleg Caerdydd a’r Fro – Caerdydd Caerdydd – Pnawn
Mehefin 27 5.30pm-8.00pm Coleg Caerdydd a’r Fro – Caerdydd Caerdydd – Nos
Gorffennaf 2 9.30am-12.00pm Media Resource Centre – Llandrindod Wells Llandrindod – Bora
Gorffennaf 2 1.30pm-4.00pm Media Resource Centre – Llandrindod Wells Llandrindod – Pnawn
Gorffennaf  2 5.30pm-8.00pm Media Resource Centre – Llandrindod Wells Llandrindod – Nos
Gorffennaf 3 9.30am-12.00pm Canolfan Catrin Finch – Wrecsam Wrecsam – Bora
Gorffennaf 3 1.30pm-4.00pm Canolfan Catrin Finch – Wrecsam Wrecsam – Pnawn
Gorffennaf 4 9.30am-12.00pm Ty Menai –

Bangor

Bangor – Bora
Gorffennaf 4 1.30pm-4.00pm Ty Menai –

Bangor

Bangor – Pnawn
Gorffennaf 4 5.30pm-8.00pm Ty Menai –

Bangor

Bangor – Nos

Os cewch chi unrhyw broblemau wrth archebu neu os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach cysylltwch â – jenna.grace@socialcare.wales

2019-06-07T11:40:20+01:00Mehefin 7, 2019|