Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) | AGC Ar-lein

‼️ Gwybodaeth bwysig oddi wrth Arolygiaeth Gofal Cymru ‼️

 

Cadwch lygad barcud am eich llythyrau oddi wrth yr Arolygiaeth, ddarparwyr gofal plant a chwarae! Bydd y rhain yn cynnwys gwybodaeth bwysig ynghylch defnyddio’r Arolygiaeth Ar-lein (AGC Ar-lein) i gyflwyno eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth.

 

Bydd y Datganiad AR AGOR ar 6 Ionawr 2020 ac yn cau ar 4 Chwefror 2020. Mae gofyn i bob darparydd gofal plant a chwarae gwblhau Datganiad, mae hyn yn rhan o’r gasglu’r data blynyddol.

 

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yma i gefnogi aelodau yn ystod y broses hon. Cofiwch gysylltu â’ch swyddfa ranbarthol agosaf i gael cymorth.

 

2019-11-19T13:40:16+00:00Tachwedd 11, 2019|