Development Worker – Central Support (Cardiff) | Gweithiwr Datblygu -Cefnogaeth Ganolog (Caerdydd)

Early Years Wales are currently looking for two Development Workers Central Support (fixed term contract until March 2021 possible extension depending on funding) would consider a job share

 

Purpose of the role: To act as a key member of the Central Support team to develop and support quality childcare, education and play providers

Job Description

 

Hours of work: 35 hours per week 52 weeks of the year Monday – Friday

 

Salary: £18,200 per annum

 

Benefits: 23 days holiday per year Company pension scheme

 

Location: Cardiff

 

Closing date: 21st October 2019

 

Interview date: 5th & 8th November 2019

 

Probationary period: 6 months

 

How to apply:

APPLICATION FORM

RECRUITMENT MONITORING FORM

GDPR PRIVACY NOTICE

 

Email: info@earlyyears.wales

Telephone: 029 20451242

Website: www.earlyyears.wales

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n chwilio am dau Weithiwr Datblygu Cefnogaeth Ganolog (contract tymor penodol tan fis Mawrth 2021 estyniad posibl yn dibynnu ar cyllid) phosib am cyfran swydd

 

Diben y swydd: Gweithredu fel aelod allweddol o’r tîm Cefnogaeth Ganolog i ddatblygu a chefnogi gofal, addysg a darparwyr chwarae o ansawdd i blant.

Swydd Ddisgrifiad

 

Oriau gwaith: 35 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn Llun – Gwener

 

Cyflog: £18,200 y flwyddyn

 

Buddion:  23 diwrnod o wyliau’r flwyddyn, cynllun pensiwn Cwmni

 

Lleoliad: Caerdydd

 

Dyddiad cau: 21 Hydref 2019

 

Dyddiad cyfweld: 5 & 8 Tachwedd 2019

 

Cyfnod Prawf: 6 mis

 

Sut i ymgeisio:

CAIS AM SWYDD

FFURFLEN FONITRO RECRIWTIO

RHYBUDD I YMGEISWYR YNGHYLCH PREIFATRWYDD

 

Ebost: info@earlyyears.wales

Ffôn: 029 20451242

Gwefan: www.earlyyears.wales

2019-10-08T12:10:13+01:00October 8th, 2019|