Early Years and Childcare Conferences | Social Care Wales

Early Years and Childcare Conference

Social Care Wales are pleased to announce that we will be holding four conferences in April for early years and childcare managers.

The programme will include a short update on current developments from Social Care Wales, and interactive workshops to support the employer/manager in qualification assessment. In addition, we will also have a workshop on the All Wales induction framework for early years and childcare and the joint Qualification Framework for Wales.

The conference will also be a great opportunity for managers to meet with other managers in their region – to share experiences and learn from each other, hear what’s happening at both regional and national level and to discuss current issues and feed into the development of key pieces of work.

 

The events are on the following dates;

14/04/2020

Catrin Finch Centre, Glyndwr University, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW

15/04/2020 

Aberystwyth Park Lodge Hotel, Llanbadarn Fawr, SY23 3TL

21/04/2020

Conwy Business Centre Junction Way, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XX

28/04/2020

Cardiff and Vale College, City Centre Campus, Dumballs Rd, Cardiff, CF10 5FE

 

Time: 9:30-12:30pm

Places are limited so early booking is recommended.

If you are interested in attending, please book your place here;


Wrexham

https://www.eventbrite.com/e/cynhadledd-blynyddoedd-cynnar-early-years-conference-wrexham-tickets-96906819907

Conwy

https://www.eventbrite.com/e/cynhadledd-blynyddoedd-cynnar-early-years-conference-conwy-tickets-96908665427

Cardiff

https://www.eventbrite.com/e/cynhadledd-blynyddoedd-cynnar-early-years-conference-cardiff-tickets-96909895105

Aberystwyth

https://www.eventbrite.com/e/cynhadledd-blynyddoedd-cynnar-early-years-conference-aberystwyth-tickets-92872978579

Cynhadledd Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Mae’n bleser gan Gofal Cymdeithasol Cymru gyhoeddi y byddwn yn cynnal pedwar cynhadledd ym mis Ebrill ar gyfer rheolwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Bydd y rhaglen yn cynnwys diweddariad byr ar ddatblygiadau cyfredol gan Ofal Cymdeithasol Cymru, a gweithdai rhyngweithiol i gynorthwyo’r cyflogwr/rheolwr wrth asesu cymwysterau.  Yn ogystal, byddwn hefyd yn cael gweithdy ar y Fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer y blynyddoedd cynnar a gofal plant a’r Fframwaith cymwysterau ar y cyd i Gymru.

Bydd y gynhadledd hefyd yn gyfle gwych i reolwyr gyfarfod â rheolwyr eraill yn eu rhanbarth – i rannu profiadau a dysgu oddi wrth ei gilydd, clywed beth sy’n digwydd ar lefel ranbarthol a chenedlaethol a thrafod materion cyfredol a bwydo i mewn i ddatblygiad darnau allweddol o waith.

 

Mae’r digwyddiadau ar y dyddiadau canlynol;

14/04/2020

Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndwr, Mold Road, Wrecsam, LL11 2AW

15/04/2020

Gwesty Park Lodge Aberystwyth, Llanbadarn Fawr, , SY23 3TL

21/04/2020

Canolfan Busnes Conwy,  Junction Way, Cyffordd Llandudno, Conwy, LL31 9XX

28/04/2020

Coleg Caerdydd ar Fro, Campws canol dref, Dumballs Rd, Caerdydd, CF10 5FE

 

Amser: 9:30-12:30pm

Mae llefydd yn gyfyngedig felly argymhellir archebu’n gynnar.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod i’r cyfarfod, archebwch eich lle yma;

 

Wrecsam

https://www.eventbrite.com/e/cynhadledd-blynyddoedd-cynnar-early-years-conference-wrexham-tickets-96906819907

Conwy

https://www.eventbrite.com/e/cynhadledd-blynyddoedd-cynnar-early-years-conference-conwy-tickets-96908665427

Caerdydd

https://www.eventbrite.com/e/cynhadledd-blynyddoedd-cynnar-early-years-conference-cardiff-tickets-96909895105

Aberystwyth

https://www.eventbrite.com/e/cynhadledd-blynyddoedd-cynnar-early-years-conference-aberystwyth-tickets-92872978579

2020-03-03T16:34:22+00:00March 3rd, 2020|