Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 24 Awst – 6 Medi 2019

Cewch weld yma ychydig o newyddion, y diweddaraf o’r sector a hefyd yr hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf…

 

Dod ag agwedd newydd at Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar

Mae llai nag wythnos ar ôl i chi archebu lle ar ein seminar fis Medi!

Ymunwch â ni yng Ngwesty’r Angel, Caerdydd ar Fedi 17 pan fyddwn yn dangos agwedd newydd at Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar drwy gyfres o drafodaethau, gweithdai a rhwydweithio a fydd yn canolbwyntio ac yn cydnabod pwysigrwydd y tair blynedd gyntaf ym mywyd plentyn.

Bydd Aldo Fortunati a Barbara Pagni’n trafod dull addysgu San Miniato mewn plentyndod cynnar, sy’n cydnabod y plentyn fel y cymeriad arweiniol yn y broses o dyfu, dysgu a datblygu perthynasau, nid yn unig o safbwynt y plentyn ond er budd y rhieni, aelodau o’r teulu a’u cymunedau ehangach.

Mae disgownt unigryw yn dal ar gael i aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru.

Archebwch eich tocynnau YMA: https://earlyyears.wales/seminar/

 

Adroddiad Blynyddol Blynyddoedd Cynnar Cymru

Mae Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol Blynyddoedd Cynnar Cymru’n gyfle i ni ystyried ein heffaith ar ein haelodau a’n rhanddeiliaid.
Llawrlwythwch i’w darllen yma.
 

Tîm Blynyddoedd Cynnar Cymru

Eisiau cysylltu ag aelod penodol o dîm Blynyddoedd Cynnar Cymru?

Gyda’n gilydd, mae gennym ni fwy na 245 o flynyddoedd o wasanaeth i Flynyddoedd Cynnar Cymru’n unig – felly, rydyn ni’n hoffi meddwl nad oes yna lawer nad ydyn ni’n ei wybod am Flynyddoedd Cynnar yng Nghymru!!

Cewch weld pwy ‘di pwy yma.

Prentisiaethau Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru’n hysbysebu dau gynllun prentisiaeth sy’n cynnig cymwysterau gwahanol.

Cynllun digidol yw un a bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael ei roi mewn swydd ddigidol.  Mae’r ail yn gynllun mwy cyffredinol sy’n gallu cynnig amrywiaeth o wahanol gymwysterau.

Bydd y cynlluniau’n cynnig nifer o brentisiaethau NVQ gan gynnwys:

Prentisiaethau Llwybr Data a Thechnoleg Ddigidol 

Prentisiaethau penodol i swydd

sy’n cynnwys prentisiaethau Gweinyddu Busnes a Gwasanaeth y Cwsmer.

Mae Llywodraeth Cymru’n recriwtio am brentisiaethau i gychwyn o ddiwedd 2019 tan yn gynnar yn 2020.

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru yma.

.

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Mae ychydig o leoedd yn dal ar ôl ar gyrsiau Camau sy’n cychwyn y mis hwn.

Gallwch ganfod yr un agosaf atoch chi isod:

Abertawe / Swansea

Cymraeg:  https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/45aa84c8-19b9-e911-a959-002248015e4e/

Saesneg: https://learnwelsh.cymru/learning/course/45aa84c8-19b9-e911-a959-002248015e4e/

Cwmbrân:

Cymraeg:  https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/46aa84c8-19b9-e911-a959-002248015e4e/

Saesneg:  https://learnwelsh.cymru/learning/course/46aa84c8-19b9-e911-a959-002248015e4e/

Pont- y-pŵl / Pontypool:

Cymraeg: https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/48aa84c8-19b9-e911-a959-002248015e4e/

Saesneg: https://learnwelsh.cymru/learning/course/48aa84c8-19b9-e911-a959-002248015e4e/

Pontyclun:

Cymraeg: https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/47aa84c8-19b9-e911-a959-002248015e4e/

Saesneg: https://learnwelsh.cymru/learning/course/47aa84c8-19b9-e911-a959-002248015e4e/

*NEWYDD EI YCHWANEGU* Cardiff / Caerdydd:

Cymraeg:  https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/83f5c063-8fc9-e911-a95a-002248015e4e/

Saesneg:  https://learnwelsh.cymru/learning/course/83f5c063-8fc9-e911-a95a-002248015e4e/

Gwobrau Elusennau Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Ydych chi wedi cyflwyno’ch enwebiadau eto ar gyfer Gwobrau Elusennau Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru?

Mae’r Cyngor wedi lansio’r Gwobrau Elusennau Cymru er mwyn cydnabod a dathlu’r cyfraniad ffantastig y mae elusennau, grwpiau cymunedol, cymdeithasau nid er elw a rhai gwirfoddol yn ei wneud i Gymru.

Felly, os gwyddoch chi am sefydliad neu unigolyn sy’n haeddu cael ei ddathlu, enwebwch nhw yma cyn 2il Hydref 2019.

Gochelwch rhag trogod

Mae afiechyd Lyme ac afiechydon eraill, sy’n cael eu cario gan ddrogod yn cael eu canfod fwyfwy yn y DU a phlant sydd fwyaf mewn perygl.

Cadw at arferion da rhag cael eich brathu gan ddrogod yw’r ffordd orau o rwystro afiechyd Lyme ac unrhyw salwch arall sy’n cael ei achosi gan ddrogod.  Mae arferion da yn cynnwys gwisgo dillad addas, bod yn ofalus ble rydych yn cerdded a pha mor aml rydych yn archwilio am ddrogod.

Mae gan Global Lyme Alliance  5 awgrym syml sut i beidio â dod i gysylltiad ag afiechyd Lyme ac i ddysgu plant sut i warchod eu hunain rhag cael eu brathu gan ddrogod.

Darllenwch nhw yma.

smalltalk

Bydd rhifyn yr hydref o smalltalk yn eich cyrraedd cyn bo hir, aelodau, dyma i chi gip bach sydyn ar beth fydd ynddo yma.

… ddim yn aelod?

Ymunwch â Blynyddoedd Cynnar Cymru a byddwch yn cael tanysgrifiad am ddim i smalltalk (gwerth £28).  Y ffordd berffaith o gadw i fyny a datblygiadau yn y sector blynyddoedd cynnar yng Nghymru a fyddwch chi byth yn colli rhifyn!

Ymunwch â Blynyddoedd Cynnar Cymru yma heddiw.

easyfundraising

I’ch helpu i gyrraedd eich targed codi arian y tymor hwn, rydyn ni wedi partneru gyda gwefan arian yn ôl ar siopa, easyfundraising!

Mae’n siŵr bod y rhan fwyaf ohonoch chi’n siopa ar lein beth bynnag, am bopeth o wyliau i yswiriant cartref.  Mae defnyddio easyfundraising yn ffordd gyflym, hawdd ac am ddim o helpu i godi arian i’ch lleoliad.

I’ch helpu i recriwtio cefnogwyr – dyma eich pecyn offer am ddim YMA.

A ydych chi angen arian ar gyfer offer newydd neu i dalu costau rhedeg, mae’n bryd i #GetFundraising! Ymunwch â’r 2,700 o leoliadau sydd eisoes yn rhan o gymuned easyfundraising heddiw drwy glicio yma.

Digwyddiadau

Digwyddiad Rhwydwaith Rhagoriaeth Cyfnod Sylfaen Blynyddoedd Cynnar Cymru

Yn ôl i ateb y gofyn – ein Digwyddiad Rhwydwaith Rhagoriaeth Cyfnod Sylfaen!

Byddwch yn gallu archebu lle CYN BO HIR ond yn y cyfamser dyma gip i chi o’r hyn a fydd ar gael:

Fforwm Aelodau Blynyddoedd Cynnar – Bwcle

Does fawr i fynd cyn y bydd ein Fforwm Aelodau yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Blynyddoedd Cynnar The Westwood ym Mwcle ddydd Mercher 25 Medi 2019.

Mae yna’n dal amser ar ôl i chi archebu eich lle! Ebostiwch siobhanc@earlyyears.wales neu ffoniwch 01745 530111 / 07814 832652

Swyddi

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n recriwtio ar hyn o bryd am Aseswyr llawrydd yng ngogledd Cymru i asesu darparwyr gofal plant ar eu safonau ansawdd uchel ac i’w galluogi i lwyddo i ymuno â’n cynlyn sicrwydd ansawdd, Ansawdd i Bawb.

Dyddiad Cau: 20 Medi 2019

I gael manylion sut i ymgeisio, ewch i’n tudalen Swyddi yma.

…& finally

Llongyfarchiadau ENFAWR i Tori Wright, aelod o Flynyddoedd Cynnar Cymru a Rheolwr Gyfarwyddwr Meithrinfa Ddydd Coed Derw  yn Llangennech, Llanelli am gael ei henwebu’n un o ferched ifanc gorau mewn busnes yng Nghymru 2019!

Mae’r rhestr lawn yma.

2019-09-10T15:17:10+00:00Medi 10, 2019|