Events2019-07-08T13:50:12+01:00

Beth sy’n digwydd ym Mlynyddoedd Cynnar Cymru

Yn dod yn fuan…

O fforymau rhanbarthol i weithdai a chyrsiau hyfforddi, fe welwch yma restr helaeth o ddigwyddiadau a fydd yn eich ysbrydoli i lwyddo yn eich gyrfa gyda blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Dod ag agwedd newydd i Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar

Dydd Mawrth 17 Medi 2019

(09.30 – 15.30)

Gwesty’r Angel, Stryd y Castell, Caerdydd CF10 1SZ

Fel rhan o daith y 4 Gwlad wedi’i threfnu gan Early Childhood IrelandEarly Years ScotlandEarly Years in Northern Ireland a Blynyddoedd Cynnar Cymru, rydyn ni’n falch gynnal seminar yn cael ei harwain gan:

Aldo Fortunati & Barbara Pagni 

Arbenigwyr Addysg, a Gofal Plentyndod Cynnar o La Bottega di Geppetto – Canolfan Ymchwil a Dogfennaeth Ryngwladol ar Blentyndod Gloria Tognetti yn Tuscany, gogledd yr Eidal (www.bottegadigeppetto.it)

Peidiwch â cholli’r cyfle euraidd hwn i gyfarfod ag Aldo a Barbara  a fydd yn cyflwyno agwedd newydd ar ddarparu gwasanaethau mewn Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar i wella profiadau plant a theuluoedd o enedigaeth

Am fwy o wybodaeth a manylion archebu cliciwch yma

Digwyddiadau eraill…

Yn yr adran hon

E-daflenni newyddion

Tanysgrifiwch i’n e-daflenni newyddion i gael y newyddion diweddaraf a chynigion arbennig yn eich mewnflwch.  Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw adeg.