Freelance Assessor – Early Years Wales | Asesydd Llawrydd – Blynyddoedd Cynnar Cymru

Early Years Wales are currently looking for Freelance Quality for All (QfA) assessors in North Wales and South Wales

 

Purpose of the role:

To assess childcare providers on their high-quality standards, enabling them to achieve Early Years Wales quality assurance scheme, Quality for All, (QfA).

ROLE REQUIREMENTS

 

Salary:

£120 Initial Accreditation

£72 Re-accreditation

Plus Travel Expenses @ 45p per mile             

 

Location:

Home based

 

Closing date:

25th October 2019

 

How to apply:

APPLICATION FORM

RECRUITMENT MONITORING FORM

GDPR PRIVACY NOTICE

 

Email: info@earlyyears.wales

Telephone: 029 20451242

Website: www.earlyyears.wales

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n chwilio ar hyn o bryd am aseswyr llawrydd Ansawdd i Bawb yng Ngogledd Cymru a de Cymru

 

Diben y swydd:

Asesu darparwyr gofal plant ar eu safonau ansawdd uchel, gan eu galluogi i gyrraedd cynllun sicrwydd ansawdd Blynyddoedd Cynnar Cymru, Ansawdd i Bawb.

GOFYNION Y SWYDD

 

Cyflog:

£120 Achrediad Cychwynnol

£72 Ail achrediad

Yn ogystal â Chostau Teithio @ 45c y filltir                

 

Lleoliad:

Gweithio o gartref

 

Dyddiad cau:

25 Hydref 2019

 

Sut i wneud cais:

CAIS AM SWYDD

FFURFLEN FONITRO RECRIWTIO

RHYBUDD I YMGEISWYR YNGHYLCH PREIFATRWYDD

 

E-bost: info@earlyyears.wales

Ffôn: 029 20451242

Gwefan: www.earlyyears.wales

2019-10-10T11:17:08+01:00October 10th, 2019|