Gweithdrefnau Diogelu Cymru Newydd

Mae Gweithdrefnau Diogelu Cymru bellach yn fyw!

Mae’r gweithdrefnau’n manylu ar y rolau a’r cyfrifoldebau hanfodol ar gyfer ymarferwyr i sicrhau eu bod yn diogelu plant ac oedolion sy’n dioddef, neu sy’n wynebu risg o ddioddef cam-drin, esgeulustod neu ffurfiau eraill ar niwed.

Bydd Gweithdrefnau Diogelu Cymru yn llywio arferion diogelu ar gyfer pawb sy’n cael eu cyflogi yn y sector statudol, y trydydd sector (gwirfoddol) a phreifat ym maes iechyd, gofal cymdeithasol, addysg, yr heddlu, cyfiawnder a gwasanaethau eraill.

Maent yn berthnasol i bob ymarferydd a rheolwr sy’n gweithio yng Nghymru – boed yn gyflogedig gan asiantaeth ddatganoledig neu un heb ei datganoli, ac yn gyflogedig â thâl neu heb dâl.

Yn unigryw, ni fydd unrhyw gopi argraffedig o’r gweithdrefnau. Yn hytrach, byddant ar gael i bawb ar-lein, naill ai trwy wefan neu app symudol Gweithdrefnau Diogelu Cymru.

Mae app Gweithdrefnau Diogelu Cymru ar gael i’w lawrlwytho nawr ar Siop Appiau Apple a Siop Google Play. Gellir hefyd eu gweld yn Gymraeg yn www.diogelu.cymru ac yn Saesneg yn www.safeguarding.wales.

FAQs:

Cwestiynau Cyffredin am Weithdrefnau Diogelu Cymru

 

Ref: https://sway.office.com/cFR8LplVRFuhPObq?ref=Link

2019-11-19T10:10:31+00:00Tachwedd 19, 2019|