Meet the team2020-03-09T10:13:09+00:00

Cwrdd â’r tîm

Cysylltwch â ni…

Rhyngom, mae gennym ni dros 245 o flynyddoedd o wasanaeth i Flynyddoedd Cynnar Cymru … yn amrywio o 27 mlynedd i ddim ond ychydig fisoedd! Does dim llawer nad ydyn ni’n ei wybod am y sector Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru. Mae ein staff, profiadol ac wedi’u hyfforddi’n rhagorol, yma i ddarparu cefnogaeth ac arweiniad i’n haelodau ac i unigolion sydd â diddordeb mewn, yn cael eu cyflogi yn, neu sy’n gwirfoddoli yn y sector gofal plant.

Beth bynnag yw eich ymholiad, rydyn ni yma i’ch helpu. Os ydych chi angen cyngor sy’n benodol i’ch rhanbarth neu i’ch aelodaeth neu eisiau siarad gyda’n tîm cyllid, mae rhestr o fanylion cyswllt aelodau’n tîm isod. Neu gallwch ffonio ein llinell gymorth genedlaethol: 029 2045 1242 neu e-bostio: info@walesppa.org

Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.

Uwch Dîm Rheoli Pencadlys Blynyddoedd Cynnar Cymru

David Goodger
David GoodgerSwyddfa’r Prif Weithredwr
FfÔn: 029 2045 1242
Sym: 07818 404222
Julie Besley
Julie BesleyCymhorthydd Personol i’r Prif Weithredwr a Rheolwr Swyddfa
FfÔn: 029 2045 1242
Sym: 07583 171632
Lisa McMullen
Lisa McMullenRheolwr Cyllid
FfÔn: 029 2045 1242

Uwch Dîm Rheoli Rhanbarthol Blynyddoedd Cynnar Cymru

Maggie Kelly
Maggie KellyRheolwr Datblygu Cenedlaethol
FfÔn: 01745 530111
Sym: 07969 615340
Moya Williams
Moya WilliamsRheolwr Gogledd Cymru
FfÔn: 01745 530111
Sym: 07969 615385
Elaine Jones
Elaine JonesRheolwr Gorllewin Cymru
FfÔn: 01792 781108
Sym: 07557 439067
Andrea Wright
Andrea WrightRheolwr De Cymru
FfÔn: 029 2045 1242
Sym: 07557 439064

Gweinyddwyr Pencadlys Blynyddoedd Cynnar Cymru

Elisha Lewis
Elisha LewisDerbynnydd / Gweinyddwr y Brif Swyddfa
FfÔn: 029 2045 1242
Elizabeth Jones
Elizabeth JonesCynorthwywr Cyllid
FfÔn: 029 2045 1242
Emily James
Emily JamesGweinyddwr Cenedlaethol
FfÔn: 029 2045 1242
Dawn Naylor
Dawn NaylorGweinyddwr Aelodaeth
FfÔn: 029 2045 1242

Rheolwr Prosiect Blynyddoedd Cynnar Cymru


Julie Powell
Julie PowellRheolwr Gweithrediadau – Rhaglen Blynyddoedd Cynnar Bywiog Cymru
FfÔn: 029 2045 1242
Sym: 07399 697641

Cydlynwyr a Swyddogion Blynyddoedd Cynnar Cymru

Charlotte Davies
Charlotte DaviesCynlynydd Cyfathrebu a Marchnata
FfÔn: 029 2045 1242
Sym: 07875 750328
Claire Thomas
Claire ThomasCydlynydd Sicrwydd Ansawdd
FfÔn: 029 2045 1242
Sym: 07581 630974
Sarah Wiggin
Sarah WigginSwyddog Datblygu Cyfnod Sylfaen Dros Dro
FfÔn: 029 2045 1242
Sym: 07557 439060
Matt Anthony
Matt AnthonySwyddog Datblygu'r Gymraeg
FfÔn: 029 2045 1242
Sym: 07788 313845

Tîm Gogledd Cymru Blynyddoedd Cynnar Cymru

(Conwy, Gwynedd, Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam)

Michele Brookwell
Michele BrookwellGweithiwr Datblygu (Ynys Môn)
Sym: 07790 410898
Elaine McCulloch
Elaine McCullochGweithiwr Datblygu – Sir y Fflint
Sym: 07875 568026
Bernie Hitchins
Bernie HitchinsGweithiwr Datblygu (Sir y Fflint/Sir Ddinbych)
Sym: 07875 568037
Kate Lyons
Kate LyonsGweithiwr Datblygu – Cefnogaeth Ganolog
Sym: 07790 460354
Sue Jones
Sue JonesSwyddog Datblygu Llywodraethu
FfÔn: 01745 530111
Sym: 07974 294010
Siobhan Chambers
Siobhan ChambersGweithiwr Datblygu Cefnogaeth Ganolog / y Gymraeg
Sym: 07814 832652
Chrissie Hull
Chrissie HullGweithiwr Datblygu (Conwy)
Sym: 07956 680239
Jackie Dines
Jackie DinesCydlynydd Cefnogi Anghenion Ychwanegol (Sir y Fflint)
Sym: 07875 568023

Tîm Gorllewin Cymru Blynyddoedd Cynnar Cymru

(Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Phen-y-bont ar Ogwr a Powys)

Christine Miller
Christine MillerGweithiwr Datblygu (Sir Gaerfyrddin)
Sym: 07557 439058
Donna Thomas
Donna ThomasGweithiwr Datblygu Cefnogaeth Ganolog (Abertawe a Cheredigion)
FfÔn: 01792 781108
Sym: 07557 439065
Melanie Williams
Melanie WilliamsGweithiwr Datblygu Cefnogaeth Ganolog
FfÔn: 01792 781108
Sym: 07983 468470

Tîm De Cymru Blynyddoedd Cynnar Cymru

(Caerdydd, Caerffili, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent, Casnewydd, Torfaen a Sir Fynwy)

Claire Bell
Claire BellGweithiwr Datblygu Cefnogaeth Ganolog (Casnewydd a Sir Fynwy)
FfÔn: 01633 271528
Sym: 07875 568038
Jane Williams
Jane WilliamsCydlynydd Cefnogi Anghenion Ychwanegol (Casnewydd)
FfÔn: 01633 271528
Sym: 07875 568036
Karen Coe
Karen CoeGweithiwr Datblygu (Sir Fynwy) / Gweithiwr Datblygu Dros Dro – Cefnogaeth i’r Gymraeg
FfÔn: 029 2045 1242
Sym: 07538 886784

Yn yr adran hon

E-daflenni newyddion

Tanysgrifiwch i’n e-daflenni newyddion i gael y newyddion diweddaraf a chynigion arbennig yn eich mewnflwch. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw adeg.