Myrtle House

Lleoliad Blynyddoedd Cynnar (Gofal Dydd Llawn)

Elim Pentecostal Church
22 Myrtle Terrace
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 1LH

Phone   01554 756051 / 01554 744791
Email   nursery@myrtlehouse.org.uk

Oriau Agor: Dydd Llun i Gydd Gwener, 8.00y.b i 6.00y.p

2019-07-11T10:57:09+01:00Gorffennaf 11, 2019|