News2019-03-21T23:33:54+01:00

Newyddion

Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 24 Awst – 6 Medi 2019

Cewch weld yma ychydig o newyddion, y diweddaraf o'r sector a hefyd yr hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf…   Dod ag agwedd newydd at Addysg a [...]

Medi 10, 2019|0 Comments

Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 10 – 23 Awst 2019

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o'r sector a hefyd yr hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf…   Dod ag agwedd newydd at Addysg a Gofal [...]

Awst 30, 2019|0 Comments

Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 27 Gorffennaf – 9 Awst 2019

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o'r sector a’r hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf…   Dod ag agwedd newydd at Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar - [...]

Awst 14, 2019|0 Comments

Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 13 – 26 Gorffennaf 2019

Mae’r Ysgolion wedi cau am yr HAF! Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r tywydd poeth ar ddechrau’r gwyliau ac wedi llwyddo i beidio llosgi! Cewch weld yma ychydig o newyddion, y diweddaraf o'r sector, a’r hyn [...]

Gorffennaf 30, 2019|0 Comments

Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 29 Mehefin – 12 Gorffennaf 2019

Cewch weld yma ychydig o’r newyddion a’r diweddaraf o'r sector a’r hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf…   Dod ag agwedd newydd i Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar - [...]

Gorffennaf 17, 2019|0 Comments

Adolygiad o’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoleiddiedig – Gorffennaf 2019 | Review of the National Minimum Standards for Regulated Childcare Report – July 2019

Adolygiad o'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoleiddiedig - Gorffennaf 2019 Rydw i'n amgáu dolen at ddogfen Adolygiad o'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoleiddiedig - Gorffennaf 2019 er gwybodaeth [...]

Gorffennaf 17, 2019|0 Comments

Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 15-28 Mehefin 2019

Cewch weld yma ychydig o newyddion, y diweddaraf o'r sector a’r hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf…   COFIWCH Y DYDDIAD ! Digwyddiad cyffrous cyn bo hir... ! Bydd [...]

Gorffennaf 3, 2019|0 Comments

Dechrau chwilio am weithwyr gofal sy’n darparu gofal rhagorol trwy gyfrwng y Gymraeg

Gwahoddir enwebiadau am wobr newydd i gydnabod a dathlu gweithwyr gofal sydd wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl trwy ddarparu gofal a chymorth yn Gymraeg. Mae’r wobr Gofalu trwy’r Gymraeg yn agored i unrhyw [...]

Mehefin 21, 2019|0 Comments

Blynyddoedd Cynnar Cymru’n derbyn Cyllid Iach a Bywiog

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wrth ei bodd yn cyhoeddi y bydd yn derbyn Cyllid Iach a Bywiog gan Chwaraeon Cymru i ddarparu’r rhaglen Blynyddoedd Cynnar Bywiog Cymru mewn partneriaeth â Gymnasteg Cymru Sefydliad ymbarél arbenigol yw Blynyddoedd [...]

Mehefin 20, 2019|0 Comments
Load More Posts

E-daflenni newyddion

Tanysgrifiwch i’n e-daflenni newyddion i gael y newyddion diweddaraf a chynigion arbennig yn eich mewnflwch.  Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw adeg.