Operations Manager – Welsh Active Early Years Programme | Early Years Wales

Early Years Wales are currently looking for an:

Operations Manager – Welsh Active Early Years Programme (fixed term to March 2022)

 

Purpose of the role:

To take ownership of the management and delivery of the Early Years Wales’ Welsh Active Early Years Programme which is funded through the Welsh Government’s Healthy and Active Fund.

Oversee the development and delivery of the project’s Active Together Wales Programmes and Play2 Learn Plus Workshops.

Act as an Active Together champion by recruiting and providing support to participants and facilitators.

Programme includes the development and delivery of Play 2 Learn Plus 1-day workshops to Early Years, Childcare and Playwork and Gymnastics practitioners.

Job Description – Operations Manager

Welsh Active for Early Years Overview

 

Hours of work: 35 hours per week 52 weeks of the year Monday – Friday

 

Salary: £28,410 per annum

 

Benefits: 23 days holiday per annum plus bank holidays, increasing on length of service. 4% employer contribution to company pension.

 

Location: Cardiff Head Office

 

Closing date: 31st July 2019

 

Interview date: TBC

 

Start date: 1st September 2019

 

Probationary period: 6 months

 

How to apply:

Please complete the below forms:

Application Form

Recruitment Monitoring Form

GDPR Privacy Notice

 

Email: info@earlyyears.wales

Telephone: 029 20451242

Website: www.earlyyears.wales

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n chwilio ar hyn o bryd am:

Reolwr Gweithrediadau – Rhaglen Blynyddoedd Cynnar Bywiog Cymru (tymor penodol tan Fawrth 2022)

 

Diben y swydd:

Sefydlu perchnogaeth ar reolaeth a darpariaeth Rhaglen Blynyddoedd Cynnar Bywiog Cymru Blynyddoedd Cynnar Cymru sy’n gael ei hariannu drwy Gronfa Iach a Bywiog Llywodraeth Cymru.

Goruchwylio datblygiad a darpariaeth Rhaglenni Cymru Fywiog Gyda’n Gilydd y prosiect a Gweithdai Chwarae i Ddysgu Plws.

Gweithredu fel hyrwyddwr Bywiog Gyda’n Gilydd drwy recriwtio a darparu cefnogaeth i’r rhai sy’n cymryd rhan ac i’r hwyluswyr.

Mae’r Rhaglen yn cynnwys datblygu a darparu gweithdai undydd Chwarae i Ddysgu Plws i ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Gwaith Chwarae a Gymnasteg.

Swydd Ddisgrifiad

Trosolwg o Blynyddoedd Cynnar Bywiog Cymru

 

Oriau gwaith: 35 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn Llun – Gwener

 

Cyflog: £28,410 y flwyddyn

 

Buddion: 23 diwrnod o wyliau’r flwyddyn, a gwyliau banc, yn cynyddu gyda hyd y gwasanaeth.  Cyfraniad cyflogwr o 4% at bensiwn cwmni.

  

Lleoliad: Pencadlys, Caerdydd

 

Dyddiad cau: 31 Gorffennaf 2019

 

Dyddiad cyfweld: TBC

 

Dyddiad Dechrau: 1 Medi 2019

 

Cyfnod prawf: 6 mis

 

Sut i gyflwyno cais:

Cwblhewch y ffurflenni isod:

Cais am Waith

Ffurflen Fonitro Recriwtio

Rhybudd i Ymgeiswyr ynghylch Preifatrwydd

 

E-bost: info@earlyyears.wales

Ffôn: 029 20451242

Gwefan: www.earlyyears.wales

2019-07-11T15:13:28+01:00July 1st, 2019|