Central Support2019-03-21T07:02:51+00:00

Cefnogaeth Ganolog

Cefnogi’ch llwyddiant

Pan fyddwch yn ymuno â Blynyddoedd Cynnar Cymru byddwch, yn awtomatig, yn gallu manteisio ar dros 244 o flynyddoedd o arbenigedd Blynyddoedd Cynnar!!

Does yna ddim llawer nad ydyn ni’n ei wybod am y sector Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru. Mae ein staff, profiadol ac sydd wedi’u hyfforddi i safon uchel, yma i ddarparu cefnogaeth ac arweiniad i’n haelodau.

Mae ein tîm Cefnogaeth Ganolog yma’n benodol i ateb eich ymholiadau ynglŷn â Chofrestru, Polisïau a Gweithdrefnau, Rheoliadau, rhedeg eich lleoliad Blynyddoedd Cynnar o ddydd i ddydd a llawer mwy.

Gadewch i ni wneud y gwaith caled

Drwy ddim ond codi’r ffôn a ffonio’n llinell Gefnogaeth Ganolog, mae aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru’n gallu bod yn sicr o allu trafod unrhyw broblem a gwybod fod yr wybodaeth a geir yn ddibynadwy a’r mwyaf diweddar!

Cofiwch fod croeso i chi ein ffonio / e-bostio os ydych eisiau holi neu angen eglurhad ar fater penodol.

Gallwch gysylltu â ni:

Dydd Llun i Ddydd Gwener 9am i 5pm:

029 2045 1242

Ar adeg hwylus i chi:

info@earlyyears.wales

Gweler hefyd:

Cwrdd â’r tîm

Swyddfeydd Rhanbarthol

Yn yr adran hon

E-daflenni newyddion

Tanysgrifiwch i’n e-daflenni newyddion i gael y newyddion diweddaraf a chynigion arbennig yn eich mewnflwch.  Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw adeg.