Care Inspectorate Wales (CIW)2019-12-12T12:10:25+00:00

Canllawiau ar gyfer rhedeg eich gwasanaeth cofrestredig

Arolygiaeth Gofal Cymru yw rheolydd annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru.

Mae’r Arolygiaeth yn cofrestru, yn archwilio ac yn gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er budd pobl Cymru.

Ar y tudalennau hyn, mae llu o ddolenni defnyddiol a nodiadau canllaw yn benodol i’ch cefnogi chi a’ch busnes gofal plant blynyddoedd cynnar.

Also on this page:

 Adnoddau Defnyddiol:

Efallai bod gennych ddiddordeb hefyd mewn:

Yn yr adran hon

E-daflenni newyddion

Tanysgrifiwch i’n e-daflenni newyddion i gael y newyddion diweddaraf a chynigion arbennig yn eich mewnflwch. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw adeg.