Cwlwm2019-03-21T07:28:46+00:00

Cwlwm

Gweithio mewn partneriaeth

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n falch o weithio mewn partneriaeth gyda’r pedwar sefydliad arweiniol gofal plant arall yng Nghymru er mwyn darparu gwasanaeth cyfun, dwyieithog, a fydd yn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i blant a theuluoedd ledled Cymru, partneriaeth sy’n cael ei galw’n Cwlwm (Childcare Wales Learning and Working Mutually Gofal Plant Cymru’n Dysgu a Gweithio ar y Cyd).

Mae Cwlwm yn cefnogi Llywodraeth Cymru i sicrhau fod teuluoedd ledled Cymru’n gallu cael gofal plant o ansawdd, sy’n fforddiadwy ac yn darparu atebion arloesol i greu gofal plant a chyfleoedd chwarae hyblyg i gyfarfod ag anghenion rheini a’u teuluoedd.

Partneriaid Cwlwm yw:

  • Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
  • Mudiad Meithrin
  • National Day Nurseries Association Cymru (NDNA Cymru)
  • Cymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar (PACEY Cymru)
  • Blynyddoedd Cynnar Cymru

Llythyr Newyddion Chwarterol CWLWM

Am ragor o wybodaeth am waith Cwlwm ledled Cymru

Efallai y byddai gennych ddiddordeb hefyd mewn::

Yn yr adran hon

E-daflenni newyddion

Tanysgrifiwch i’n e-daflenni newyddion i gael y newyddion diweddaraf a chynigion arbennig yn eich mewnflwch.  Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw adeg.