Foundation Phase2019-03-19T22:46:35+00:00

Cyfnod Sylfaen

Beth yw’r Cyfnod Sylfaen?

Y Cyfnod Sylfaen yw’r cwricwlwm statudol ar gyfer pob plentyn 3 – 7 mlwydd oed yng Nghymru.

Mae’n annog plant i ddefnyddio’u dychymyg ac i fod yn greadigol, gan wneud dysgu’n hwyl ac yn fwy effeithiol.

Mae plant yn cael cyfleoedd i archwilio’r byd o’u cwmpas ac i ddeall sut mae pethau’n gweithio trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol sy’n berthnasol i gyfnod eu datblygiad. Maen nhw’n cael eu herio trwy weithgareddau ymarferol ac yn datblygu’u meddyliau gyda chwestiynau pen agored. Anogir y plant i archwilio cysyniadau a rhannu syniadau ar gyfer datrys problemau.

Mae yna saith maes dysgu yn y Cyfnod Sylfaen ac mae’r saith yn cael eu darparu trwy weithgareddau ymarferol a phrofiadau dysgu gweithredol, o dan do ac yn yr awyr agored. Y meysydd dysgu yw:

  • datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth diwylliannol
  • sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu
  • datblygiad mathemategol
  • datblygiad yr iaith Gymraeg
  • gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd
  • datblygiad corfforol
  • datblygiad creadigol

FFYNHONNELL: gov.wales

Adnoddau Defnyddiol:

Yn yr adran hon

E-daflenni newyddion

Tanysgrifiwch i’n e-daflenni newyddion i gael y newyddion diweddaraf a chynigion arbennig yn eich mewnflwch.  Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw adeg.