Childcare – What’s it all about?2019-03-21T23:31:13+00:00

Gofal Plant – Beth yw hynny?

Helpu i ffurfio’u dyfodol

Mae llawer o fanteision i ofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar, yn enwedig helpu i ffurfio hyder a chywreinrwydd plentyn cyn dyddiau ysgol. Mae pob profiad a chyffyrddiad yn gyfle i ddysgu i blant ifanc ac mae gofal plant o ansawdd da yn gyfle iddyn nhw ddysgu wrth dyfu. Mae manteision mynychu lleoliad blynyddoedd cynnar i blant yn cynnwys:

  • Cael eu cyflwyno i blant eraill yn y lleoliad, sy’n eu helpu i wella’u sgiliau cymdeithasol ac yn eu galluogi i ganfod sefydlogrwydd mewn grwpiau cyfeillgarwch. Mae plant yn cael cyfle i wneud ffrindiau, dysgu rhannu, cydweithio a dod yn atebol am yr hyn maen nhw’n ei wneud, a’r cyfan mewn amgylchedd ddiogel a chyfforddus.
  • Fel arfer, mae sesiynau gofal plant sy’n cael eu cynnal mewn amgylchedd o ansawdd da ac yn cael eu cynllunio i fod yn hwyl ac yn gyffro. Maen nhw’n helpu’r plant i fagu mwy o hyder, cywreinrwydd naturiol a chariad at ddysgu.
  • Mae gofal plant yn gallu arwain plant a’u helpu i ddeall fod pawb yn unigryw ac yn arbennig yn eu ffordd eu hunain, a gyda’u credoau, diwylliant ac ethnigrwydd nhw eu hunain. Mae gwerthfawrogi gwahaniaethau ac amrywiaeth yn hanfodol mewn datblygiad cynnar ac mae gweithwyr gofal plant yn gallu bod yn arweinwyr i wneud yn siŵr fod plant yn gwerthfawrogi ac yn derbyn gwahaniaethau.
  • Mae gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar yn gallu helpu plentyn i allu cyfathrebu’n well ar oedran cynnar, trwy hybu geirfa’r plentyn, rhan hanfodol o ddatblygu iaith a llythrennedd.

Yn yr adran hon

E-daflenni newyddion

Tanysgrifiwch i’n e-daflenni newyddion i gael y newyddion diweddaraf a chynigion arbennig yn eich mewnflwch.  Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw adeg.