Part-time Administrator | Early Years Wales

Early Years Wales are currently looking for an:

Part-time Administrator

 

Purpose of the role:

To provide a professional, friendly, efficient and effective ‘front of house’ service at Head Office and an efficient and accurate administrative support service to all national and regional staff.

Job Description

 

Hours of work: 17.5 hours per week 52 weeks of the year Monday – Friday

 

Salary: £9,946.30 per annum (actual)

 

Benefits:

23 days holiday per annum plus bank holidays (pro-rata), increasing on length of service. Contribution to company pension.

 

Location: Cardiff Head Office

 

Closing date: 19th July 2019

 

Interview date: To be confirmed

 

Probationary period: 6 months

 

How to apply:

Please complete the below forms:

Application Form

Recruitment Monitoring Form

GDPR Privacy Notice

 

Email: info@earlyyears.wales

Telephone: 029 20451242

Website: www.earlyyears.wales

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n chwilio am:

Weinyddwr Rhan-amser

 

Diben y swydd: 

Darparu gwasanaeth ‘blaen y tŷ’ proffesiynol, cyfeillgar, effeithiol ac effeithlon yn y Brif Swyddfa a gwasanaeth cefnogi gweinyddol effeithlon a chywir i bob aelod o staff cenedlaethol a rhanbarthol.

Swydd Ddisgrifiad

 

Oriau gwaith: 17.5 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn Llun – Gwener 10am – 1.30pm

 

Cyflog: £9,946.30 y flwyddyn

 

Buddion:

23 diwrnod o wyliau’r flwyddyn, a gwyliau banc (pro rata), yn cynyddu gyda hyd y gwasanaeth.  Cyfrannu at gynllun pensiwn cwmni.

 

Lleoliad: Pencadlys, Caerdydd

 

Dyddiad cau: 19eg Gorffennaf 2019

 

Dyddiad cyfweld: I’w gadarnhau

 

Cyfnod prawf: 6 mis

 

Sut i gyflwyno cais:

Cwblhewch y ffurflenni isod:

Cais am Waith

Ffurflen Fonitro Recriwtio

Rhybudd i Ymgeiswyr ynghylch Preifatrwydd

 

E-bost: info@earlyyears.wales

Ffôn: 029 20451242

Gwefan: www.earlyyears.wales

2019-07-05T11:13:26+01:00July 5th, 2019|