Quality for All2019-03-21T07:27:49+00:00

Ansawdd i Bawb (QfA)

Cyflwyno Ansawdd i Bawb

Cynllun sicrwydd ansawdd gofal plant Blynyddoedd Cynnar Cymru yw Ansawdd i Bawb. Mae’n wobr sy’n anelu’n uchel. Mae’n ystyried mwy na’r safonau gofynnol, mae’n gyfle i ddarparwyr gofal plant ennill cydnabyddiaeth am yr holl fuddsoddiad a’r cyfraniad y maen nhw a’u staff yn ei wneud i’w gwasanaeth gofal plant.

At bwy mae Ansawdd i Bawb yn anelu?

Rydyn ni wedi dylunio Ansawdd i Bawb i gydnabod gofal plant o ansawdd. Mae ar gael i aelodau a’r rhai nad ydyn nhw’n aelodau ac mae’n addas ar gyfer pob math o ddarpariaeth gofal plant yng Nghymru. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • grŵp chwarae
  • meithrinfa ddydd
  • creche
  • gwarchodwr
  • clwb allan o ysgol

Beth yw manteision Ansawdd i Bawb?

  • Mae darparwyr gofal plant yn gallu hyrwyddo’u gwobr Ansawdd i Blant i deuluoedd, Arolygiaeth Gofal Cymru, Estyn a Dechrau’n Deg
  • Mae Ansawdd i Bawb yn helpu darparwyr gofal plant i feddwl ynghylch ac i ddangos sut maen nhw’n cynllunio ac yn gwella’u gwasanaeth
  • Bydd asesydd yn talu ymweliad â’ch gwasanaeth
  • Efallai bydd yr asesydd yn cynnig argymhellion a allai fod o gymorth i chi wella’ch gwasanaeth
  • Mae cyfraddau disgownt ar gael

Llawrlwythwch ein Ffeithlen yma

Yn yr adran hon

E-daflenni newyddion

Tanysgrifiwch i’n e-daflenni newyddion i gael y newyddion diweddaraf a chynigion arbennig yn eich mewnflwch. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw adeg.