Receptionist / Administrator – Early Years Wales | Gweinyddydd / Derbynnydd – Blynyddoedd Cynnar Cymru

 

Early Years Wales are currently looking for an Administrator/Receptionist for our Head Office in Cardiff.

(2 year contract)

 

Purpose of the role:

To provide a professional, friendly, efficient and effective ‘front of house’ service at Head Office and an efficient and accurate administrative support service to all national and regional staff.

Job Description

 

Hours of work: 35 hours per week, 52 weeks of the year, Monday – Friday

 

Salary: £19,892.60 per annum

 

Benefits: 23 days holiday per year, Company pension scheme

 

Location: Cardiff Head Office

 

Closing date: 19th July 2019

 

Interview date: To be confirmed

 

Probationary period: 6 months 

 

How to apply: 

 

Please complete the below forms:

Application Form

Recruitment Monitoring Form

GDPR Privacy Notice

 

Email: info@earlyyears.wales

Telephone: 029 20451242

Website: www.earlyyears.wales

 

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n chwilio ar hyn o bryd am Weinyddwr / Derbynnydd  

(Cytundeb 2 flynedd)

 

Diben y swydd: 

Darparu gwasanaeth ‘blaen y tŷ’ proffesiynol, cyfeillgar, effeithiol ac effeithlon yn y Brif Swyddfa a gwasanaeth cefnogi gweinyddol effeithlon a chywir i bob aelod o staff cenedlaethol a rhanbarthol.

Swydd Ddisgrifiad

 

Oriau gwaith: 35 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn Llun – Gwener

 

Cyflog: £19,892.60 y flwyddyn

 

Buddion: 23 diwrnod o wyliau’r flwyddyn, cynllun pensiwn y Cwmni

 

Lleoliad: Y Brif Swyddfa, Caerdydd

 

Dyddiad cau: 19 Gorffennaf 2019

 

Dyddiad cyfweld: i’w gadarnhau

 

Cyfnod prawf: 6 mis

 

Sut i wneud cais:

 

Cwblhewch y ffurflenni isod:

Cais am Waith

Ffurflen Fonitro Recriwtio

Rhybudd i Ymgeiswyr ynghylch Preifatrwydd

 

E-bost: info@earlyyears.wales

Ffôn: 029 20451242

Gwefan: www.earlyyears.wales

2019-07-01T10:45:05+01:00June 21st, 2019|