St Joseph’s Cathedral Wraparound

Lleoliad Blynyddoedd Cynnar (Sesiynol)

Caepistll Street
Abertawe
SA1 2BE

Phone   01792 653609
Email   stjosephscathedralprimary@swansea-edunet.gov.uk
Website   www.stjosephscathedralprimary.swansea.sch.uk

Oriau agor: Dydd Llun i dydd Gwener, 11.30yb i 3.30yp

2019-11-27T14:04:42+00:00Tachwedd 27, 2019|