Support Assistant – Conwy Pre-school Support Scheme, Conwy

CYNLLUN CEFNOGI PLANT CYN YSGOL, CONWY

CONWY PRE-SCHOOL SUPPORT SCHEME

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio fel cymorthydd i blant sydd ag anghenion addysgol ychwanegol mewn lleoliadau gofal plant cyn-ysgol cofrestredig mewn ardaloedd gwledig yng Nghonwy. Oriau yn ystod tymor ysgol.  Cytundeb hyd at  31/03/20 .

We are looking for an enthusiastic person to work as a support assistant  for children with additional needs in registered pre-school childcare settings in rural areas in Conwy.  Hours during school term time.  Contract until 31/03/20.

£9.50 yr awr, 16 awr yr wythnos a chostau teithio

£9.50 per hour, 16 hours per week + travelling expenses

Dyddiad cau / closing date: 24/05/19

Cyfweliadau: Yn ystod wythnos 03/06/19

Interviews: During the week commencing 03/06/19

Am fwy o fanylion cysylltwch â /

for more information contact:

Julie Whitehead ,

Cydlynydd y Cynllun/ Support Scheme co-ordinator

07943671147

coordinator@conwysupportscheme.wales

Mae’r gallu i siarad a chyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn angenrheidiol

The ability to speak and communicate through the medium of Welsh is essential

 

 

Please note: this is not an Early Years Wales vacancy.

2019-05-15T12:23:30+01:00May 15th, 2019|