Temporary Foundation Phase Officer (maternity leave) | Swyddog Cyfnod Sylfaen Dros Dro (cyfnod mamolaeth)

Foundation Phase Development Officer – 8-month Maternity Leave Cover (June 2019 – February 2020)

 

Applications for undertaking this as a secondment, or as a job-share are welcomed.

Purpose of the role:

To provide expert support to members delivering the Foundation Phase in the non-maintained early years sector, through a programme of face-to-face visits, email support and signposting to local resources.  To work in partnership with a range of managers and development staff within the organisation and external agencies.

Hours of work: 35 hours per week 52 weeks of the year Monday – Friday

Salary: £25,716.60 per annum

Benefits: 23 days holiday per year, Company pension scheme

Location: Cardiff Head Office

Closing date: 24th April 2019

Interview date: 3rd May 2019 in Cardiff

Probationary period: 6 months

How to apply: Contact Elaine Jones West Wales Manager for more information.

Email: elainej@earlyyears.wales

Telephone: 01792 781108

Website: www.earlyyears.wales

JOB DESCRIPTION

Swyddog Datblygu Cyfnod Sylfaen – Cyfnod Mamolaeth 8 mis (Mehefin 2019 – Chwefror 2020)

 

Croesawir ceisiadau ar gyfer secondiad i’r swydd hon, neu i rannu swydd.

Diben y swydd:

Cynnig cymorth arbenigol i aelodau’n darparu’r Cyfnod Sylfaen yn y sector blynyddoedd cynnar nas cynhelir, drwy raglen o ymweliadau personol, cefnogaeth drwy e-bost a chyfeirio at adnoddau lleol. Gweithio mewn partneriaeth gydag amrywiaeth o reolwyr a staff datblygu yn y sefydliad ac mewn asiantaethau allanol.

Oriau gwaith: 35 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn Llun – Gwener

Cyflog: £25,716.60 y flwyddyn

Buddion: 23 diwrnod o wyliau’r flwyddyn, cynllun pensiwn y Cwmni

Lleoliad: Y Brif Swyddfa, Caerdydd

Dyddiad cau: 24 Ebrill 2019

Dyddiad cyfweld: 3 Mai, Caerdydd

Cyfnod prawf: 6 mis

Sut i wneud cais: Cysylltwch ag Elaine Jones, Rheolwr Gorllewin Cymru, am fwy o wybodaeth.  

Ebost: elainej@earlyyears.wales

Ffôn: 01792 781108

Gwefan: www.earlyyears.wales

 SWYDD DDISGRIFIAD
2019-04-15T12:44:10+01:00April 15th, 2019|