Training Manager | Early Years Wales

Early Years Wales are currently looking for a:

Training Manager

The post of Training Manager is new, and the post holder will support the relaunch of our training department and manage its development as a successful, vital service to the Early Years workforce in Wales.

Job Description

 

Purpose of the role: 

To take ownership of the management, development and delivery of the Early Years Wales Continuous Professional Development Programme to the Early Years workforce throughout Wales. Meeting the organisation’s strategic aims.  Act as Early Years Wales champion and promote its aims.

 

Hours of work: 35 hours per week 52 weeks of the year Monday – Friday

 

Salary: £28,410 per annum

 

Benefits:

23 days holiday per annum plus bank holidays, increasing on length of service. 4% employer contribution to company pension.

 

Location: Cardiff Head Office

 

Closing date: 26th July 2019

 

Interview date: 8th/9th August 2019

 

Probationary period: 6 months

 

How to apply:

Please complete the below forms: 

Application Form

Recruitment Monitoring Form

GDPR Privacy Notice

 

Email: info@earlyyears.wales

Telephone: 029 20451242

Website: www.earlyyears.wales

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru ar hyn o bryd yn chwilio am:

Reolwr Hyfforddi

Mae’r swydd Rheolwr Hyfforddi’n un newydd a bydd deilydd y swydd yn cefnogi ail lansio’n hadran hyfforddi ac yn rheoli ei datblygiad fel gwasanaeth hanfodol, llwyddiannus i weithlu Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru.

Swydd Ddisgrifiad

 

Diben y swydd:

Cymryd perchnogaeth o reoli, datblygu a darparu Rhaglen Ddatblygu Proffesiynol Barhaus Blynyddoedd Cynnar Cymru i weithlu Blynyddoedd Cynnar Cymru ledled Cymru. Cyfarfod â nodau strategol y sefydliad.  Ymddwyn fel hyrwyddwr Blynyddoedd Cynnar Cymru ac hyrwyddo’i nodau.

 

Oriau gwaith: 35 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn Llun – Gwener

 

Cyflog: £28,410 y flwyddyn

 

Buddion:

23 diwrnod o wyliau’r flwyddyn, a gwyliau banc, yn cynyddu gyda hyd y gwasanaeth.  Cyfranaid cyflogwr o 4% at bensiwn cwmni.

 

Lleoliad: Pencadlys, Caerdydd

 

Dyddiad cau: 26 Gorffennaf 2019

 

Dyddiad cyfweld: 8/9 Awst 2019

 

Cyfnod prawf: 6 mis

 

Sut i gyflwyno cais:

Cwblhewch y ffurflenni isod:

Cais am Waith

Ffurflen Fonitro Recriwtio

Rhybudd i Ymgeiswyr ynghylch Preifatrwydd

 

E-bost: info@earlyyears.wales

Ffôn: 029 20451242

Gwefan: www.earlyyears.wales

2019-07-05T10:12:06+01:00July 5th, 2019|