Yn galw ar bob person ifanc sy’n credu’n angerddol mewn llesiant emosiynol ac iechyd meddwl / Calling all young people who are passionate about emotional wellbeing and mental health

Gweler taflen o’r Cangen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)  sy’n chwilio am bobl ifanc 14-25 oed i ymuno â’u grŵp rhanddeiliad ynglŷn ag iechyd a lles meddyliol.

Gallwch lawrlwytho’r wybodaeth yma a’r ffurflen gais yma.

—————————————————————————————————–

Please see a flyer from the Additional Learning Needs (ALN) Transformation Branch who are looking for young people aged 14-25 to join their stakeholder group in relation to mental health and wellbeing.

Download the information here and the application form here.

2018-12-13T11:39:40+01:00December 13th, 2018|