Ysgol Ty Ffynon

Lleoliad Blynyddoedd Cynnar (Gofal Dydd Llawn)

King George Street
Shotton
Sir y Fflint
CH5 1HX

Phone   01244830018
Email   tfhead@hwbcymru.net

Oriau Agor:  Dydd Llun i Dydd Gwener, 11.30yb i 12.00yp a 12.00yb i 5.30yp

2019-10-31T14:31:04+00:00Hydref 31, 2019|